Takticko-poradové cvičenie


Takticko-poradové cvičenie
V dňoch 15.–19. júna 2015 sa v priestoroch Posádkového cvičiska a strelnice v Ruskej Novej Vsi uskutočnilo takticko-poradové cvičenie Práporu zabezpečenia letovej prevádzky. Výcviku so zameraním na vybrané témy prípravy v poľných podmienkach za sťažených klimatických podmienok, sa zúčastnilo 30 profesionálnych vojakov.
              Cieľom bolo vysvetliť, precvičiť a zvládnuť jednotlivé témy z oblasti streleckej, ženijnej, topografickej a taktickej prípravy. Témy odbornej prípravy ako napríklad príprava vodičov na jazdu v teréne v nejednom prípade preverili ich schopnosti a vodičské zručnosti. Nemenej zaujímavou tematikou bolo vyhľadávanie cvičnej munície pomocou mínohľadačky a praktické precvičovanie podávania hlásení nadriadenémupri spozorovaní alebo nájdení nástražného výbušného systému.
Na záver bola pre cvičiacich vykonaná ukážka vyprosťovania a samovyprosťovania uviaznutej vojenskej techniky v neprístupnom teréne a cvičenie bolo ukončené absolvovaním pochodu v neznámom teréne.
              Cvičiaci vykonávali a plnili úlohy pod fyzickou ale aj psychickou záťažou, čo sa odrazilo na plnení úloh jednotlivých cvičení predovšetkým streleckej prípravy. Aj takéto výcviky pomáhajú profesionálnym vojakom precvičiť si zručnosti, ktoré ako príslušníci Ozbrojených síl potrebujú nielen pre výkon svojej práce, ale na zvládanie situácií, ako je napríklad pomoc civilnému obyvateľstvu pri živelných pohromách.

Takticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenieTakticko-poradové cvičenie

Autor: por. Michala HALÁSOVÁ , Foto: vkPO - Dátum: 29.06.2015
Čítanosť: 5271
Verzia pre tlač

Skočiť na menu