Preskocit navigáciu

Nácvik hasenie požiaru v obytných priestoroch


Nácvik hasenie požiaru v obytných priestoroch
Dňa 29. februára vykonali príslušníci Vojenskej hasičskej jednotky Prešov námetové cvičenie s témou: „Hasenie požiaru v priestoroch budovy č. 19“. Výcvik prebiehal pod vedením nadrotmajstra Daniela Cinkaniča a desiatnika Mariána Bobeniča.
Cieľom cvičenia bolo zdokonaliť veliteľov zmien v činnostiach spojených s velením pri zásahu, zrýchliť rozhodovací proces pri zásahu a precvičiť úkony súvisiace s rozvíjaním útočných prúdov a zdolávaním požiaru. V rámci zásahu bolo potrebné vykonať prieskum zameraný na zistenie ohniska požiaru a jeho rozsahu. Následne určiť počet zasahujúcich hasičov pre zdolanie požiaru a vyhľadanie zranených osôb a ich okamžitú evakuáciu. Celý zásah prebiehal v nedýchateľnom prostredí, preto boli hasiči nútení použiť autonómne dýchacie prístroje. Pre lepšie upevnenie spomínaných zručností si cvičiaci zopakovali zásah niekoľkokrát.
Príslušníci Vojenskej hasičskej jednotky Prešov sú pravidelne preskúšavaní z praktických činností spojených s hasením požiarov, záchrany ľudských životov, či minimalizáciou škôd na majetku občanov a dopadov na životné prostredie pri vzniku mimoriadnej udalosti. Vďaka cvičeniam, ako bolo hasenie požiaru v priestoroch budovy sa mohli profesionálni vojaci zdokonaliť v rozhodovacích i manuálnych činnostiach pri zásahu, kedy často krát o záchrane života rozhodujú sekundy. 

Nácvik hasenie požiaru v obytných priestorochNácvik hasenie požiaru v obytných priestorochNácvik hasenie požiaru v obytných priestorochNácvik hasenie požiaru v obytných priestorochNácvik hasenie požiaru v obytných priestorochNácvik hasenie požiaru v obytných priestoroch

Autor: čat. Marián PIROH , Foto: autor - Dátum: 11.03.2016
Čítanosť: 3054
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share